Search

Thời gian 18/12/2015 Tác giả

Bé thỏ xinh đội mũ đáng yêu

Bố cục bài

  Chú thỏ đội mũ đáng yêu sẽ tô điểm thêm cho chùm chìa khóa của bạn.

  thỏ đội mũ

  1. Ký hiệu mũi móc

  A: dec ( giảm mũi , hai mũi chụm đầu )
  V: inc ( tăng mũi , 2 mũi chụm chân )
  * : repeat ( lặp lại )
  Mr : magic ring ( vòng tròn ma thuật)

  2. Thực hiện

  HàngCách mócHàngCách móc
  Đầu màu trắngTay (2 cái)
  1Mr 6x = 61Mr 5x = 5
  26v = 1225v = 10
  3(xv) 6* = 183 - 5Đổi màu len 10x = 10
  4(2x,v) 6* = 24Chân (2 cái)
  5(3x,v) 6* = 301Mr 6 = 6
  6(4x,v) 6* = 3626v = 12
  7(5x,v) 6* = 423(2x,v) 6* = 16
  8(6x,v) 6* = 484 - 816x = 16
  9 - 1348x = 48Tai (2 chiếc)
  14(6x,A) 6* = 421Mr 6 = 6
  15(5x,A) 6* = 3626v = 12
  16(4x,A) 6* = 303(2x,v) 4* = 16
  17(3x,A) 6* = 244 - 1116x = 16
  18(2x,A) 6* = 1812(6x,A) 4* = 14
  19(1x,A) 6 * 6 = 12
  Thân màu cam và trắng1Mr 6 = 6
  16x = 62 6v = 12
  26v = 123(x,v) 6* = 18
  3(x,v) 6* = 184(2x,v) 6* = 24
  4(2x,v) 6* = 245(3x,v) 6* = 30
  5(3x,v) 6* = 306(4x,v) = 36
  6(4x,V) 6* = 367(5x,v) 6* = 42
  7(5x,v) 6* = 428(6x,v) 6*= 48
  8đổi màu trắng 42x = 429 - 1348x = 48
  9móc ngoặc để nó nổi gân42x = 4214 - 16hàng này móc mũi kép = 48
  10 -1142x = 421723 x, 2 kép , 23 x = 48
  12(5x,A) 6* = 36Dây cột mũ
  13(4x,A) 6*= 30130 mũi móc xích
  14(3x,A) 6*= 24  
  15(2x,A) 6* = 18  
  16(x,A) 6* = 12  

  Chúc các bạn thành công!

  Tác giả
  145016470923.jpg

  Học đi đôi với hành


  Comment here

  Mai (10/02/2016 15:41)

  ghép đầu với thân rồi mới đội mũ hay ghép mũ vào giữa zậy????


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU