Search

Thủ thuật công nghệThời gian 24/11/2015 Tác giả

Cách tạo ra những shortcut Settings mới trên Windows 10

Bố cục bài

  Để có thể tạo ra được những shortcut Settings hiển thị trên desktop thì bạn có thể làm theo nhiều cách với những mã định danh URI (Uniform Resource Identifier) nhất định. Các cách cài shortcut Settings cũng khá giống như các phiên bản hệ điều hành trước. Vậy bài viết dưới đây sẽ đưa ra các bạn cách để cài đặt được  đặc biệt:

  cài đặt shortcut Settings

  Bước 1: Nhấn chuột phải trên màn hình để mở menu chuột phải và chọn mục New.

  Bước 2: Từ mục New -> chọn Shortcut, bạn chỉ việc nhập các URI đã được thiết lập sẵn để tạo lệnh tắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một biểu tượng khác cho hình shortcut qua thao tác: Nhấn chuột phải vào biểu tượng Shortcut ->  chọn mục Properties -> nhấn chọn nút "Change Icon".

  Các bạn có thể tham khảo thêm một số chuỗi những ký tự URI để tạo các shortcut Settings trên Windows 10 đặc biệt cho riêng bạn:

  -Narrator: ms-settings:easeofaccess-narrator

  -Battery Saver Settings: ms-settings:batterysaver-settings

  -Data Usage: ms-settings:datausage

  -Bluetooth: ms-settings:bluetooth

   

  -Magnifier: ms-settings:easeofaccess-magnifier

  -Colors: ms-settings:colors

  -Battery use: ms-settings:batterysaver-usagedetails

  -Date and Time: ms-settings:dateandtime

  -Closed Captioning: ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning

  -High Contrast: ms-settings:easeofaccess-highcontrast

  -Battery Saver: ms-settings:batterysaver

  -Lockscreen: ms-settings:lockscreen

  -Keyboard: ms-settings:easeofaccess-keyboard

  -Mouse: ms-settings:easeofaccess-mouse

  -Other Options (Ease of Access): ms-settings:easeofaccess-otheroptions

   

  -Offline maps: ms-settings:maps

  -Airplane mode: ms-settings:network-airplanemode

  -Proxy: ms-settings:network-proxy

  -VPN: ms-settings:network-vpn

  -Notifications & actions: ms-settings:notifications

  -Account info: ms-settings:privacy-accountinfo

  -Windows Update: ms-settings:windowsupdate

  -Contacts: ms-settings:privacy-contacts

  -Other Devices: ms-settings:privacy-customdevices

  -Feedback: ms-settings:privacy-feedback

  -Location: ms-settings:privacy-location

  -Privacy: ms-settings:privacy

  -Microphone: ms-settings:privacy-microphone

  -Motion: ms-settings:privacy-motion

  -Radio: ms-settings:privacy-radios

  -Speech, inking, & typing: ms-settings:privacy-speechtyping

  -Camera: ms-settings:privacy-webcam

  -Region & language: ms-settings:regionlanguage

  -Speech: ms-settings:speech

  -Calendar: ms-settings:privacy-calendar

  -Messaging: ms-settings:privacy-messaging

  -Work access: ms-settings:workplace

  -Connected devices: ms-settings:connecteddevices

  -Developers: ms-settings:developers

  -Display: ms-settings:display

  -Mouse & touchpad: ms-settings:mousetouchpad

  -Cellular: ms-settings:network-cellular

  -Dial-up: ms-settings:network-dialup

  -DirectAccess: ms-settings:network-directaccess

  -Ethernet: ms-settings:network-ethernet

  -Mobile hotspot: ms-settings:network-mobilehotspot

  -Wi-Fi: ms-settings:network-wifi

  -Manage Wi-Fi Settings: ms-settings:network-wifisettings

  -Optional features: ms-settings:optionalfeatures

  -Family & other: users ms-settings:otherusers

  -Personalization: ms-settings:personalization

  -Backgrounds: ms-settings:personalization-background

  -Colors: ms-settings:personalization-colors

  -Start: ms-settings:personalization-start

  -Power & sleep: ms-settings:powersleep

  -Proximity: ms-settings:proximity

  -Display: ms-settings:screenrotation

  -Sign-in: ms-settings:signinoptions

  -Storage Sense: ms-settings:storagesense

  -Themes: ms-settings:themes

  -Typing: ms-settings:typing

  -Tablet mode: ms-settings://tabletmode/

   


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU