Search

Lập trình ứng dụngThời gian 19/12/2015 Tác giả

Cách chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường trong ngôn ngữ lập trình C

Bố cục bài

  Khi viết trên giấy vở việc chuyển đổi kí tự từ thường thành chữ in hoa là việc không khó nhưng bạn đã thử làm bằng các dòng lệnh thuật toán chưa. 
  Bằng các câu lệnh thuật toán trong ngữ lập trình bạn có thể chuyển đổi rất nhiều kí tự in hoa thành chữ thường và ngược lại mà không tiêu tốn thời gian của bạn.
  Cùng tìm hiểu nhé.

  1. Ý tưởng 

  Muốn đổi bất kì chữ nhập vào từ bàn phím là chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại nhập vào là chữ in hoa thành chữ thường.
  Chúng ta đều biết theo bảng mã ASCII, ký tự hoa cách ký tự thường 32 ký tự và ngược lại. Vì vậy chúng ta sẽ viết chương trình 
  có nội dung là nhập vào từ bàn phím là chữ thường rồi ta sẽ dùng kí tự đó trừ đi 32 để chuyể đổi ra kí tự hoa nhé.

  2. Cách làm và chương trình bài toán

  Cách làm :

  • Với ý tưởng trên là trong bảng mã ASCII  kí tự thường cách kí tự hoa 32 kí tự. Khi viết chương trình ta sẽ khai báo  1 biến  kiểu kí tự là char
  • Khi nhập vào một kí tự thường bất kì, khi đó bạn sẽ dùng kí tự nhập vào đó để trừ đi 32 sẽ kí tự hoa  mà bạn muốn Đừng quên sử dụng câu lệnh IF_ ELSE để kiểm tra nhé

  printf("\n Nhap ki tu: ");
  scanf("%c",&ch);
  if(ch>='a'&&ch<='z')
    ch=ch-32;

  • Với chuyển đổi ngược lại từ kí tự hóa sang thường thì bạn cũng làm ngược lại là lấy kì tự nhập vào, ở đây là biến A rồi cộng thêm 32 ra kí tự thường mà bạn muốn . Trường hợp  cộng hặc trừ 32 không  kết quả, thì kí tự đó không nằm trong bảng mã ASCII

  if(ch>='A'&&ch<='Z')
     ch=ch+32;
    else
     printf("\n Khong phai ky tu!");

  Chương trình bài toán minh họa

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  clrscr();
  char ch;
  printf("\n Nhap ki tu: ");
  scanf("%c",&ch);
  if(ch>='a'&&ch<='z')
    ch=ch-32;
  else
  {
    if(ch>='A'&&ch<='Z')
     ch=ch+32;
    else
     printf("\n Khong phai ky tu!");
  }
  printf("\n ki tu da chuyen la:%c",ch);
  getch();
  }


  3. Kết quả sau khi chạy trình

  Khi đã viết xong chương trình rồi chạy thử chương trình xem ý tưởng ban đầu có đúng không và chương trình có bị lỗi không 

  Nhập vào từ bàn phím kí tự là chữ thường và chuyển đổi thành chữ in hoa

  chuyen-doi-chu-in-thuong-sang-in-hoa

  Nhập vào từ bàn phím chữ in hoa và chuyển đổi thành chữ thường

  chuyen-doi-chu-in-hoa-sang-thuong

  Chúc các bạn thành công nhé !


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU