Search

Thời gian 23/12/2015 Tác giả

Móc giày cho bé gái từ 3 đến 6 tháng tuổi

Bố cục bài

  Gửi đến các mẹ có con gái yêu sinh trong những ngày đông giá rét mẫu móc giày cho bé gái từ 3 đến 6 tháng tuổi để bảo vệ đôi chân bé khỏi bị lạnh mà vẫn đẹp nhé!

  móc giày cho bé gái từ 3 đến 6 tháng tuổi

  1. Nguyên liệu móc giày cho bé gái từ 3 đến 6 tháng tuổi

  kim móc len

  len màu hồng và len màu trắng

  một chút len đỏ móc nhụy hoa và xanh lá

  2 chiếc cúc nhỏ

  2. Hướng dẫn móc giày cho bé gái từ 3 đến 6 tháng tuổi

  Đầu tiên mình dùng len màu hồng

  H1: lên 10 mũi bính

  H2: móc 10 mũi móc kép đơn, riêng mũi số 10 bạn móc  4 mũi móc kép đơn trên 1 chân móc,  móc tiếp 8 mũi móc đơn (mỗi mũi trên 1 chân móc),  đến mũi thứ 9 thì 2 mũi móc đơn trên 1 chân móc rùi nối hàng

  minh họa hàng 1 và hàng 2

  H3: móc 8 mũi móc kép đơn, 6 mũi móc kép đơn tiếp theo thêm 6 mũi ( mỗi chân gồm 2 mũi móc kép đơn: 1 mũi gốc và 1 mũi thêm), tiếp tục 6 mũi móc kép đơn , 5 mũi móc kép đơn tiếp theo móc2 mũi kép đơn trên 1 chân móc, nối hàng

  H4: móc 11 mũi móc kép đơn, 8 mũi móc kép đơn tiếp 2 mũi móc đơn trên 1 chân móc, tiếp 12 mũi móc kép đơn, 2 mũi móc đơn trên 1 chân móc, lặp 6 lần, nối hàng

  Tiếp móc len trắng nhé:

  H5: móc 10 mũi móc đơn, thêm 1 mũi, 6 mũi móc đơn, thêm 1 mũi, 8 mũi móc đơn thêm 1 mũi, 24 mũi móc đơn nối hàng

  Chuyển móc len hồng

  H6: móc mũi kép đơn ngược, sau đó móc bình thường đến hết rùi nối hàng

  H7: móc 11 mũi móc kép đơn, (triết 1 mũi, 2 mũi kép đơn), lặp lại phần trong ngoặc 5 lần, 24 mũi móc kép đơn, nối hàng

  H8: móc 10 mũi móc kép đơn, ( triết 1 mũi, 3 mũi kép đơn), lặp lại phần trong ngoặc 3 lần, 16 mũi kép đơn, triết 1 mũi, 7 mũi móc kép đơn nối hàng

  Tiếp chuyên móc màu trắng nhé

  H9: móc toàn bộ mũi móc đơn vậy là hoàn thành

  Để giầu thêm đẹp mình gắn thêm 2 bông hoa và 1 chiếc lá lên mỗi chiếc giầy nhé1

  Thành phẩm móc giầy cho bé gái từ 3 đến 6 tháng tuổi

  Chúc các bạn thành công!

  Tác giả
  145016470923.jpg

  Học đi đôi với hành


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU