Search

Thời gian 18/12/2015 Tác giả

Móc người tuyết đơn giản bằng len cực yêu

Bố cục bài

  Gửi bạn cách móc chú người tuyết đáng yêu đơn giản bằng len này nhé!

  Cùng trổ tài khéo tay với len thôi.

  người tuyết bằng len

  1. Những mũi móc bạn cần biết

  -  B: Mũi bính
  -  x: Mũi đơn
  -  A: Giảm mũi vô hình:  Từ  2 mũi đơn móc thành 1 mũi (giảm mũi),  bằng cách lấy vòng trước của cả 2 mũi, lúc này trên kim có 3 vòng chỉ, kéo chỉ qua 2 vòng đầu tiên, sau đó kéo chỉ 1 lần nữa qua 2 vòng còn lại.
  -  v: Tăng mũi: 2 mũi đơn vô 1 chân.
  -  dc: Mũi kép
  -  sl: Mũi trượt
  -  Fpdc: Mũi ngoặc trước: Móc vào cả 2 vòng, vào phía trước của mũi (xem hình)
  -  Bpdc: Mũi ngoặc sau: Móc vào cả 2 vòng, vào phía sau của mũi (xem hình)
  -  MR: Vòng chỉ ma thuật

  mũi ngoặc trước

  mũi ngoặc trước

  2. Nguyên liệu

  Len trắng, đỏ và xanh. Người tuyết cao khoảng 20cm, mắt 8cm
  Lưu ý: Trong nghệ thuật arigurumi, hầu hết chúng ta móc liên tục theo vòng xoáy ốc, không kết hàng, vì vậy phải dùng ghim để đánh dấu mỗi cuối hàng. Những phần không móc xoáy ốc sẽ được ghi chú.

  3. Chat móc

  Đầu, thân: Móc từ đầu xuống vì đầu thân liền nhau.

  HàngCách mócSố mũiGhi chú
  1MR, 6x vào vòng6Tạo vòng tròn ma thuật, móc 6 mũi đơn vào vòng, xiết chặt
  26V121 chân móc 2 mũi đến hết vòng
  3x, 1v18chân đầu móc 1 mũi đơn, chân thứ 2 móc 2 mũi đơn, lặp lại đến hết vòng
  42x, 1v242 chân đầu móc đơn, 2 chân sau móc 2 đơn, lặp đến hết
  53x, 1v30tương tự
  64x, 1v36 
  75x, 1v42 
  86x,1v48 
  97x,1v54 
  108x, 1v60 
  11 - 1760x60mỗi chân 1 mũi đơn
  Giảm mũi
  188x, 1A548 chân đầu móc 8 mũi đơn, chân thứ 9 và 10 giảm 2 đơn thành 1, lặp đến hết vòng
  197x, 1A48tương tự
  206x, 1A42 
  215x, 1A36 
  đầu và thân người tuyết
  225x, 1v425 chân đầu móc đơn, chân thứ 6 móc 2 móc đơn, lặp lại đến hết vòng
  236x,1v48tương tự
  247x, 1v54 
  258x, 1v60 
  269x, 1v66 
  2710x, 1v72 
  28 - 3472x72 
  gắn moắt lúc này (nếu dùng mắt vặn, có lỗ), tại vị trí giữa hàng 15, 16 cách nhau 11 mũi
  nhồi bông, bắt đầu giảm mũi
  3510x, 1A66 
  369x, 1A60 
  378x, 1A54 
  387x, 1A48 
  396x, 1A42 
  405x, 1A36 
  414x, 1A30 
  423x, 1A24 
  432x,1A18 
  441x, 1A12 
  454A6 

  Cắt chỉ dùng kim khâu xuyên qua vòng trước của 6 mũi còn lại, kéo chặt cho kín.

  Mũ: dùng len đỏ và xanh, cái mũ này hơi hơi phức tạp. Nguyên tắc là, mũi ngoặc trước trên chân mũi ngoặc trước, mũi ngoặc sau trên chân mũi ngoặc sau.

  HàngCách mócSố mũiGhi chú
  1MR, 8dc, nối lại bằng 1sl8tạo vòng tròn ma thuật, móc 8 mũi kép vào vòng, xiết chặt, nối vòng lại bằng 1 mũi trượt
  22B, (fpdc,dc)*816lên 2 bính, (móc 1 mũi ngoặc trước vào chân kế tiếp, 1 mũi kép vào chân kế tiếp) lặp lại đến hết vòng, nối lại bằng mũi trượt vào đầu 2B
  32B, (2fpdc,bpdc)24Lên 2 bính, (móc 2 mũi ngoặc trước vào  chân  ngoặc trước của hàng 2, 1 mũi ngoặc sau vào mũi  kép của hàng 2), đến hết vòng, nối lại bằng mũi trượt vào đầu 2B
  42B, (fpdc,dc, fpdc,bpdc)32Lên 2 bính,  lần lượt móc các mũi vào các  chân  của hàng 3 như sau:  (1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước của hàng 3, 1 mũi kép vào khoảng trống giữa 2 mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi  ngoặc sau vào mũi ngoặc sau), đến hết vòng, nối lại bằng mũi trượt vào đầu 2B
  52B, (2fpdc,bpdc,fpdc, bpdc)40Lên 2 bính, lần lượt móc các mũi vào các mũi của hàng 4 như sau: (2 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi kép, 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi ngoặc sau) đến hết vòng, nối lại bằng mũi trượt vào đầu 2B
  62B, (fpdc, dc, fpdc,  bpdc, fpdc, 
  bpdc)
  48Lên 2 bính, lần lượt móc các mũi vào các mũi  của hàng 5 như sau: (1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi kép vào khoảng trống giữa 2 mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi ngoặc sau, 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi ngoặc sau,)  đến hết vòng, nối lại bằng mũi trượt vào đầu 2B
  móc mũ 1                móc mũ 2
  72B, (fpdc, bpdc, fpdc, bpdc, fpdc, 
  bpdc)
  48Lên 2 bính, móc lần lượt:  (1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi kép, 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi  ngoặc sau, 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi ngoặc sau)  cho đến hết, nối lại bằng mũi trượt
  8 - 112B, (fpdc, bpdc)48Lên 2 bính, (móc lần lượt 1 mũi ngoặc trước vào mũi ngoặc trước, 1 mũi ngoặc sau vào mũi ngoặc sau)  cho  đến hết, nối lại bằng mũi trượt
  Thay chỉ xanh
  122B, dc48Lên 2 bính,  móc 1  mũi kép vào mỗi chân của hàng trước cho đến hết, nối lại bằng mũi trượt.
  móc mũ bằng len

  Khăn, màu đỏ: dây bính 75 mũi, quay lại móc các mũi kép vào dây bính. Làm 3 quả pom pom màu xanh, gắn vào mũ 1 quả, khăn 2 quả.
  Tay: 2 cái, màu nâu 

  HàngCách mócSố mũiGhi chú
  Nhánh tay lớn
  1MR, 4x4Vòng tròn ma thuật,  móc  4 mũi đơn 
  vào MR
  2(1x,1v)6 
  3 - 96x6 
  Nhánh tay nhỏ
  1MR, 4x4Vòng tròn ma thuật,  móc  4 mũi đơn 
  vào MR
  21x, 1v6 
  3 - 46x6 
  Nhồi gòn, may nhánh nhỏ vào nhánh lớn giữa dòng 3 và 6

  Bây giờ gắn các bộ phận lại với nhau: 
  -  Miệng: giữa 2 mắt, xuống dưới 3 dòng.
  -  Tay: may tay giữa dòng 30-31 của thân, 
  Đội mũ, quàng khăn, 1 chút má hồng cho chàng (nàng).
  Rất đơn giản phải không các bạn, chúc các bạn thành công!

  Tác giả
  145016470923.jpg

  Học đi đôi với hành


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU