Search

Thời gian 18/12/2015 Tác giả

Móc sâu hồng dễ thương

Bố cục bài

  Cùng thêm vào bộ sưu tập những sản phẩm đan móc của bạn chú sâu hồng dễ thương này nào!

  sâu hồng dễ thương

  1. Các ký hiệu mũi móc

  A: dec ( giảm mũi , hai mũi chụm đầu )
  V: inc ( tăng mũi , 2 mũi chụm chân )
  * : repeat ( lặp lại )
  Mr : magic ring ( vòng tròn ma thuật)

  2. Nguyên liệu gồm

  - len các mầu: hồng đậm, hồng nhạt, nâu, 1 chút màu trắng

  - 2 hạt cườm màu đen

  - 1 đoạn ruy băng hồng

  3. Thực hiện

  HàngCách mócHàngCách móc
  Đầu và 4 cái của thânThân 1 cái cuối cùng
  1MR, 6x= (6)1Magic ring 6x= (6)
  26v = (12 )26v = (12 )
  3(xv)* 6 lần = 18 3(xv)* 6 lần = 18
  44: (2x,v)* 6 lần = 24 4(2x,v)* 6 lần = 24
  55: (3x,v) * 6 lần = 30 5(3x,v) * 6 lần = 30
  6(4x,v) * 6 lần = 36 6(4x,v) * 6 lần = 36
  7(5x,v)* 6 lần = 427(5x,v)* 6 lần = 42
  8(6x,v)* 6 lần= 488 - 1342x = 42
  9 - 1548x = 4814(5x,A)* 6 lần = 36
  16(6x,A) * 6 lần = 4215(4x,A)* 6 lần = 30
  17(5x,A)* 6 lần = 36 16(3x,A)* 6 lần = 24
  18(4x,A)* 6 lần = 30 17(2x,A)* 6 lần = 18 
  19(3x,A)* 6 lần = 2418(X,A) * 6 lần = 12
  20(2x,A)* 6 lần = 18196A = 6
  21(X,A) * 6 lần = 12Nón
  226A = 61MR 6 = 6 
  10 Chân26v (12)
  1Mr 6 = 6    3(x,v)* 6 = 18
  26v = 12   4(2x,v) *6 = 24 
  3 - 912x = 125 - 924x = 24
    10(3x,v)* 6 = 30 mũi cạnh sau ( BLO) 
    11 - 1230x = 30
    13x, v =45
    14

  móc mũi con sò, (3 mũi cùng chân ,

  1 mũi đơn, làm cho hết hàng ha

  Chúc các bạn thành công!

  Tác giả
  145016470923.jpg

  Học đi đôi với hành


  Comment here


  Related_news

  BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU